พิมพ์คำค้นหา : 

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

Gallery_detail
Youtube

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประธานสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขานุการสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

เมนูหลัก