พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อหมึกเลเซอร์สี Brother TN-๒๖๑BK/HL๓๑๕๐/HL๓๑ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อหลอดนีออน LED T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์เดย์ไลท์ รุ่นขั้ว ๒ ข้าง จำนวน ๖๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 3. ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒ รายการ
 4. จ้างเปลี่ยนแมคเนติกห้องทำงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อชุดรีโมตแอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อชุดรีโมตแอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อหมึกเลเซอร์ Samsung-MLT-๒๐๓S/SL๓๓๒๐/๓๘๒๐ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อปลั๊กรางกราวด์คู่ ๕ ตา ความยาว ๕ม. จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อคีย์บอร์ด OKER KB-๓๑๘USB/NV จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างทำตัวปะงานไวนิลประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บ ๑๔๔๐ บร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๑ บร. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน น ๖๗๗๘ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก