พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างทำอาหารพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างกลองยาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๒๔ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๒๐ บร. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๐ บร. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างทำป้ายอะคริลิคพื้นสีน้ำเงินตัวหนังสืออะคริลิคสีทอง ขนาด ๑๐x๕๙ ซม. ตัวหนังสือสูง ๓ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างทำป้ายอะคริลิคพื้นสีน้ำเงินติดตัวหนังสืออะคริลิคสีขาว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างปะยางในรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๘๒๐ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติฐานรองขาตั้ง มีเสียงเตือนภาษาไทย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 14. ซื้อทราย ๘ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน น ๖๗๗๘ บร จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๒๗ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji XeroxDocuCentre S๒๐๑๑ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อหมึกเลเซอร์ CANON LBP๑๕๑ DW จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก