พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๐ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๔ บร. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำบอร์ดแผนผังโครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา ขนาด ๘๐x๑๐๘ CM. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อหมึกเลเซอร์ Cannon ๓๒๕-For-LBP ๖๐๐๐/MF๓๐๑๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX ๒๐๑๑ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อไส้กรองอากาศรถขุดตัก ทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อสีทาถนน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัตถุดิบอาหารสด สำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อแป็ปแบน จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก