พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อน้ำมันเครื่อง TOTAL P/U๗๐๐๐ CI-๔ ๑๐W๓๐ (๖ L) จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๓๐ มล. จำนวน ๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข. ๒๖๖๑ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๗ บร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถแบคโฮร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๐ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อหมึกเติม Canon ๑๐๐G/BK/Onlyone/NV จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๑๐๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อถ่าน AA อัลคาไลน์ Panasonic จำนวน ๕๐ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อก๊าสหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมแผงควบคุมวงจรปั๊มน้ำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อบัลลาสต์ ๒๕๐ w จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างปะยางรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๖๖ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก