พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อแอลกอฮอล์ขนิดน้ำ ๗๕% ขนาด ๑,๐๐๐ มิลิลิตร จำนวน ๔๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อหมึกเลเซอร์ CANON-๓๒๕-FOR-LBP-๖๐๐๐/MF๓๐๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๖ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อก๊าสหุงต้ม จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างวงปี่พาทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างทำอาหารพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างกลองยาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๒๔ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก