พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อกระจกมองข้าง ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๗ บร. จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 4. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ม. ๑๕๙๖ บร. จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำตรายางนางสาววรินญา กุลสอนแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อใบปัดน้ำฝนซ้าย-ขวาพร้อมก้านสำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม. ๑๕๙๖ บร. จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCenter S๒๐๑๑ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก หมายเลขเครื่อง ๒-๕-๐๐๓๘-๕๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก หมายเลขเครื่อง ๒-๕-๐๐๓๘-๕๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๐๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมตู้คอนโทรลไฟฟ้าเครื่องเติมอากาศคลองละลมลูกที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างประเมินสำรวจความพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างปะยางล้อหลังด้านขวา รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๖๑๕๙ บุรีรัมย์ จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก