พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อแบตเตอรี่รถกระบะ ทะเบียน บ ๑๔๔๐ บร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อใบปัดน้ำฝน MLL ๒๑ นิ้ว จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยจิระ ๒/๒ ซอยโรงรับจำนำสยาม (ชุมชนบุลำดวนใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 16. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ (เก้าอี้แลคเชอร์,ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๘๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุใช้ร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก