พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างปะยางรถ หมายเลขทะเบียน กช ๗๑๒๗ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว จำนวน ๓,๐๔๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐x๙๐ จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อยางบังโคลนหลัง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๔ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างปะยางรถ หมายเลขทะเบียน กช ๗๑๒๗ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๑ บร. ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 19. จ้างตรวจต่อใบอนุญาตเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก พิกัด ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างปะยางในรถบรรทุกขอบ ๒๐ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๔๐ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก