พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมไดร์สตาร์ท/น้ำมันโซล่าพร้อมใส่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๔ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๓ เดือน ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมชุดกระบอกไฮดรอลิกพร้อมใส่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถขยะเล็ก ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๑ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๒๗ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๓๙ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๓๙ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๔๐ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างถ่ายเอกสารร่างการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างทำป้ายชื่อหน้าห้องผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างปะยางรถขุดตัก (ล้อหลังด้านขวา) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างปะยางรถขุดตัก หมายเลขทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างเปลี่ยนคอมเพลชเซอร์ห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก