พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อไม้กวาดหยากไย่ จำนวน ๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๔๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ JET ARETOR จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อเบรคเกอร์ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อไดร์เวอร์เครื่องทำจังหวะสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างปะยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน น ๖๗๗๘ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมไฟเลี้ยวรถขุดตัก หมายเลขทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๔๘-๐๑๑๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๔๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก