พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ เลขครุภัณฑ์ ๐๗๖-๕๓-๐๐๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๒๘ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน ๓๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะมูยฝอยฯ ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างปะยางล้อหน้าด้านซ้าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างปะยางรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๓-๐๘๕๓ บร. ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างทำตรายาง ชนิดหมึกในตัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ ๔๔๖๐ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมแผงสัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.๔๑๔-๖๔-๐๒๗๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๔๗๖๙ บร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๐๑ บร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.๔๑๔-๖๒-๐๒๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๔๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๔๐ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก