พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ JET ARETOR ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมกลอนประตูรถยนต์เทศกิจ ทะเบียน บท ๓๖๗๘ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บ ๒๑๘๖ บร. ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บ๓๙๗๐ บร. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน โล่ ๐๐๐๓๓๒ บร. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๔ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านปรับแสง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๓ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อกระดาษ A ๔ ๘๐g จำนวน ๔๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ๘๐g จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกรอบ ขนาด ๓๐x๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก