พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๑๖-๖๐-๑๗๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม (โฟลคซอง,นาฎศิลป์ดนตรีไทย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างปะยางรถยนต์บรรทุกหกล้อ ทะเบียน น ๖๗๗๘ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเปลี่ยนยางในรถบรรทุกหกล้อทะเบียน ๘๓-๐๘๕๓ บร. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข. ๒๖๖๑ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก หมายเลขประจำเครื่อง ๒-๕-๐๐๓๘-๕๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อเลื่อยโซ่มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก