พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๒๐๐x๔๐๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๐.๘๐x๑ เมตร ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำตรายาง แบบหมึกในตัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๖๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ ๔๔๖๐ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมปั๊มน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น ๒๕๒๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขนาด ๓๐x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อแผ่นซีดี จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างเปลี่ยนยางนอกรถตู้โฟล์คสวาเก้นท์ ทะเบียน นข ๔๗๖๙ บร. จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างทำป้ายไวนิลจัดระเบียบการจอดรถยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน โล่ ๐๐๐๓๓๒ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก