พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๕ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ ๔๔๖๐ บร. ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๔ บร. ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๓-๐๘๕๒ บร. ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถแบคโฮร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๕ บร. ๕ รายการ
 8. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อหมึกเครื่องถ่าย รุ่น Docu Centre Fuji Xerox S๒๐๑๑ จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยด้านหลัง บ.ข.ส. (ทางเข้านครชัยแอร์) (ชุมชน บ.ข.ส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยด้านหลัง บ.ข.ส. (ทางเข้านครชัยแอร์) (ชุมชน บ.ข.ส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างบ้านเลขที่ ๑๗๘/๑๗ ทิศเหนือถนนหน้าสถานีรถไฟ (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวารสารโรงเรียนเทศบาล ๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก