พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อไส้ปากกาหมึกเจล Pentel ๐.๗ มม. สีน้ำเงิน จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ ๐๕๑๖ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ Premuim CE ๒๘๕A จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๓ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๗ บร. จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมรถแบคโฮร์ ทะเบียน ตค ๒๓๔ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๘ บร. จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๗ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๔ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๒๖ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๔๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก