พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๑๘๗ บร. จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างทำป้ายไวนิลขนาดกว้าง ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. จ้างทำตรายาง แบบหมึกในตัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อผ้าขนหนูคละสี ขนาด ๒๗x๕๔ พร้อมห่อของขวัญ จำนวน ๑๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อป้ายสามเหลี่ยม ๒ หน้า แนวนอนขนาด ๓.๕ x ๑๕ จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างปะยางในกลางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๒๗ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างปะยางรถขุดตัก ทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อปลอกสวมหลอดไฟลายธงชาติ จำนวน ๑๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อแฟลชไดร์ ขนาดความจุ ๑๒๘ GB จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บว ๖๓๗ บร. ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อน้ำดื่มขวดกลาง จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อแบตเตอรี่ (NS-๑๐๐) ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก