พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อไม้อัดหนา ๔ มม. ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ ม. ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส ๓ PC ( ๑ ปี) ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำพานดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างถ่ายเอกสารรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน ๑,๑๙๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างถ่ายเอกสาร ชุดละ ๑๑ แผ่น จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อเชือกไนล่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวารสารโรงเรียนเทศบาล ๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อน้ำดื่ม เดือน ตค - พย ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก