พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวารสารโรงเรียนเทศบาล ๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji xerox s๒๐๑๑ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำทะเบียน ๘๑-๒๐๘๔ บร. ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๓ บร. ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฉากกั้น ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อฉากกั้น ๓ ตอน โครงแสตนเลส พร้อมผ้าม่าน มีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon ip ๒๗๗๐ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๑-๐๒๔๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อแม่ดรัมแบบ Fuji Xerox P๒๒๕/P๒๖๕/M๒๖๕/๑๒K จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุก ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๓-๓๗๒๕ บร. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก