พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 2. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด ๕,๒๐๐ มล. จำนวน ๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมPower Supply กล้องวงจรปิด ระบบ AHD รหัส บขส.๗๗๓๐-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บ ๑๗๒๖ บร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมรถกระเช้าคันเก่า ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๗ บร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างตรวจต่อใบอนุญาตเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก พิกัด ๕๐,๐๐๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก