พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๖ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อก๊าสหุงต้ม จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างวงปี่พาทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างทำอาหารพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างกลองยาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๒๔ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมรถดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๒๐ บร. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๐ บร. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างทำป้ายอะคริลิคพื้นสีน้ำเงินตัวหนังสืออะคริลิคสีทอง ขนาด ๑๐x๕๙ ซม. ตัวหนังสือสูง ๓ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างทำป้ายอะคริลิคพื้นสีน้ำเงินติดตัวหนังสืออะคริลิคสีขาว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างปะยางในรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๘๒๐ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก