พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัตถุดิบอาหารสด สำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อแป็ปแบน จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ NS๑๐๐ รถหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๙๐ บุรีรัมย์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อก๊าสหุงต้ม จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๒๘ บร. จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๖๑ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๔๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อสาย VCT จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมเบรครถบรรทุก ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๕ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน น ๖๗๗๘ บร. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมลำโพง ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างปะยางรถขุดตัก หมายเลขทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อหมึกเลเซอร์ HP-๓๐A/M๒๐๓/M๒๒๗ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยน HDD PC ๑ TB WD หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๑๖๓๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก