พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อดรัมแม่แบบ Fuji xerox P๒๒๕/P๒๖๕/M๒๖๕/๑๒K จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อน้ำยาเดทตอล ขนาด ๗๕๐ ML จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V NS๑๐๐ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๐ บร. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อฝาถังน้ำมันรถขุดตัก ทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๖๕x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำป้ายโครงการ การบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างทำตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้า ๙Tx๒๘มิล UFO เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน Honda หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๒-๑๑๕๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๖๖ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๐๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ ตฒ ๔๔๖๐ (ตีนตะขาบ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมบูทหลังถ้วยคลัช NB๔๑๑ เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง Makita หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๒-๑๑๕๒ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
 16. จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๒๐๐x๔๐๐ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง - แบบนอนได้ โดยวิธีเฉ
 19. ซื้อท่อพญานาค ๕นิ้วx๑๒ ฟุต +๖.๕ HP GP-๒๐๐ เครื่องเบนซิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก