พิมพ์คำค้นหา : 

ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ (รองนายกเทศมนตรี เมืองบุรีรัมย์ ) พร้อมด้วยนายสมโชค กางรัมย์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) และทีมงานควบคุมป้องกันโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ต่อไป

เมนูหลัก