พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๘๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุใช้ร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๓-๐๘๕๓ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ โฟล์ค หมายเลขทะเบียน นข ๔๗๖๙ บร. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๑,๐๐๐ ml. จำนวน ๑๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อMouse USB oker จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างค่าบริการนอกสถานที่พระครูใหญ่ เชื่อมถาดรองขยะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๐๑ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อกระจกมองข้าง ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๗ บร. จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 18. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ม. ๑๕๙๖ บร. จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 70

เมนูหลัก