พิมพ์คำค้นหา : 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล

Gallery_detail
Youtube

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และสภาเทศบาลได้นัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก