พิมพ์คำค้นหา : 

ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง "เทศบาลสะอาด สู่จังหวัดบุรีรัมย์สะอาด"

Gallery_detail
Youtube

โครงการ เทศบาลสะอาด สู่จังหวัดบุรีรัมย์สะอาด

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินงานถนนปลอดถังขยะ เช่น ถนนจิระ ถนนธานี ถนนหลักเมือง ถนนอินจันทร์ณรงค์ ถนนบุลำดวน และถนนอิสาณ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของบ้านเมืองให้มีความสะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างวินัยและความรับผิดชอบในการจัดการขยะของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

จึงความร่วมมือเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง รวบรวมใส่ถุงดำ หรือถุงพลาสติกอื่น มัดปากถุงให้เรียบร้อย หรือถังขยะประจำบ้าน และนำไปตั้งวางจุดตั้งวางถังขยะเดิม ข้างเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน หรือจุดที่เทศบาลกำหนด

โดยให้นำขยะมูลฝอยออกมาตั้งวางระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะจัดรถเก็บขนมูลฝอยเพื่อไปกำจัดต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โทรศัพท์ 0 4460 2345 ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการ

** หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

www.buriramcity.go.th

เมนูหลัก