พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 การประกวดวงดนตรีเทิดไท้คีตราชัน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย

Gallery_detail
Youtube

ตามประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) เรื่อง การประกวดวงดนตรีเทิดไท้คีตราชัน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย ตามมติที่ประชุมโดยแก้ไขการรับสมัครและเงินรางวัล 
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก