พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 

เมนูหลัก