พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากมีผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 

เมนูหลัก