พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สำหรับใช้ในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก