พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก