พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาแปลงสภาพรถบรรทุกสิบล้อ เป็นรถสำหรับขนย้ายเครื่องจักรกลฯ

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาแปลงสภาพรถบรรทุกสิบล้อ เป็นรถสำหรับขนย้ายเครื่องจักรกลฯ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 23 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น .เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 44602345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก