พิมพ์คำค้นหา : 

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2558

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้โดยสาร) ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อเป็นพาหนะส่วนกลาง

กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 44612643 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก