พิมพ์คำค้นหา : 

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัด กองการศึกษา

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา
2.2 ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 15 24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 044614616  และสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์

วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (สัมภาษณ์) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ www.buriramcityg.o.th

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัคร 

เมนูหลัก