พิมพ์คำค้นหา : 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาสถานที่รับสม้คร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 044614616 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันเวลาสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
วันที่ 9 มีนาคม 2559  ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัคร 

เมนูหลัก