รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์