พิมพ์คำค้นหา : 

ขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในสำนักงาน

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหารและให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในการบรรจุอาหารแทนการใช้โฟม เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนและส่วนราชการอื่น และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดหนังสือ 

เมนูหลัก