พิมพ์คำค้นหา : 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมประชาคมพื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาศักยภาพ ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

หน้าที่ 4 จาก 4

เมนูหลัก