พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

Gallery_detail
Youtube

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต มีแผนที่ชัดเจน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และดำเนิการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ต่อไป

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice02122558_002.pdf)แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมฯ144 kB713

เมนูหลัก