พิมพ์คำค้นหา : 

ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 (สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทม.บุรีรัมย์) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ที่ตั้ง 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การขอรับบริการสามารถเดินทางหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

หมายเลขโทร

0 4460 2345

หมายเลขโทรสาร

0 4461 1396

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์

https://www.buriramcity.go.th

เมนูหลัก