เว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

Gallery_detail
Youtube
2564-05-12 คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) พ.ศ. 2564
2563-09-27 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2561-09-27 คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
2560-04-16 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560
2559-10-24 คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน
2557-07-04 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
2556-12-16 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2556-08-12 คู่มือการติดต่อยื่นแบบและชำระภาษี
2556-08-12 คู่มือติดต่องานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หน้า 1 | หน้า 2
2556-08-12 คู่มือติดต่องานทะเบียนพาณิชย์ | ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ
2556-08-12 คู่มือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอน ขอเลขที่บ้าน
2556-08-12 คู่มือการขอใบอนุญาตทำการโฆษณา /จัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูหลัก