พิมพ์คำค้นหา : 

สรุปสาระการประชุม ครั้งที่ 02/2560 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

Gallery_detail
Youtube

สรุปสาระการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวส่วนการงาน ครั้งที่ 02/2560
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด

เมนูหลัก