สรุปสาระการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

สรุปสาระการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2559
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด