พิมพ์คำค้นหา : 

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

Gallery_detail
Youtube

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวันเวลาที่กำหนด

เมนูหลัก