ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (หนังสือเชิญประชุมสันนิบาต 3-2560.pdf)หนังสือเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาล1959 kB342