ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างปะยางล้อหน้าข้างซ้าย รถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อข้อต่อแกนกระบอกหัวอัดจารบี(ชนิดหัวล๊อค) ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างซ่อมปะดามพ์คานท้ายกระบะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๗ บร. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมสร้างหูยึดกระบอกไฮดรอลิคใหม่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมปะดามพ์คานท้ายกระบะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๗ บร. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมสร้างหูยึดกระบอกไฮดรอลิคใหม่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อเชือกไนล่อนเขียว ๕ มม. จำนวน ๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 32

เมนูหลัก