ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประมวลภาพโครงการพัฒนาตามนโยบาย/รายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (processplan2562.pdf)ประมวลภาพโครงการ29695 kB91