เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลง "สดุดีพระแม่ไทย"

ข้อมูล : www.gad.moi.go.th