งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะเปิดให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
- คัดสำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรหมดอายุ
- บัตรหาย
เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สามารถยื่นคำร้องขอรับบริการได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 104
https://www.buriramcity.go.th